Schalen

 • Schale, um 1900

  Entwurf: Schmidt-Pecht

sonstiges

 • Bierkrug, um 1900

  Entwurf: Schmidt-Pecht

Teller

 • Teller, um 1900

  Entwurf: Schmidt-Pecht

Töpfe-Kannen

 • Kannen, um 1900

  Entwurf: Schmidt-Pecht